Bevrijding en herdenken…

Het is inmiddels een goede traditie dat SCEG, samen met de Meente, in de week rond de dodenherdenking en Bevrijdingsdag, een avond belegd rond een onderwerp dat met Genemuiden en de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Vorig jaar stond de joodse familie Herschel daarbij centraal, een familie die aan het begin van de 20e eeuw in Genemuiden woonde en die in de vernietigingskampen van de nazi’s vrijwel geheel werd uitgeroeid.

Ook dit jaar zal worden stilgestaan bij oorlog en bevrijding. Hoewel het onderwerp voor dit jaar nog niet voor de volle honderd procent zeker is, wordt gedacht aan ‘tewerkstelling’. Veel plaatsgenoten zijn in de oorlogsjaren gedwongen voor de vijand te werken, soms in Nederland en zelfs in de buurt, aan de ‘Baustelle’, maar soms ook in Duitsland onder gevaarlijke omstandigheden. Geprobeerd wordt om, op basis van de verhalen van de laatsten die dit zelf nog hebben meegemaakt, of op basis van de verhalen die binnen families zijn doorverteld, en misschien wel op basis van tastbare herinneringen aan die tijd, een beeld te schetsen van de oorlogservaringen van deze dwangarbeiders.

Zodra meer bekend is over het exacte onderwerp en de datum en het tijdstip waarop deze lezing zal worden gehouden, zal dit worden gepubliceerd via de plaatselijke media en natuurlijk op de website van SCEG.