cursus (bronzen) beeldje maken

Dit najaar organiseert SCEG weer de cursus ‘Bronzen beeldje maken’. Tijdens de cursus, die twee avonden duurt, maken de cursisten onder begeleiding van de cursusleidster een beeldje van boetseerwas: een hard materiaal dat flexibel wordt door warmte. Na afloop van de cursus wordt een bezoek gebracht aan bronsgieter Andor prod’art die het één en ander zal vertellen en tonen over brons gieten. Daar krijgen de cursisten ook de mogelijkheid hun beeldje in brons te laten vereeuwigen.

De cursus wordt gegeven door eerstegraads docente beeldende vormgeving Amanda van Dijk. Voorkennis over boetseren is niet nodig, iedereen kan meedoen. De cursusavonden zijn donderdag 29 november en dinsdag 11 december, beide avonden om 19.30 uur in d’Overtoom. Voor de cursus geldt een minimumaantal deelnemers van 6 en een maximumaantal van 12. De kosten bedragen € 40,– exclusief het eventueel in brons laten gieten van het beeldje.
Aanmelden kan bij Jannie Bakker: janniebakker@genemuiden.info