Genemusiment 2019 gaat niet door

De werkgroep van SCEG heeft om financiële en organisatorische redenen besloten dit jaar geen Genemusiment of Eikoerei te organiseren.

Al een aantal jaren levert de organisatie van deze evenementen in toenemende mate problemen op. Financieel waren ze altijd te realiseren door subsidies van provincie en gemeente en sponsorbijdragen vanuit het bedrijfsleven. Met name de subsidies zijn de afgelopen jaren fors terug gelopen.
Daarbij hecht SCEG er sterk aan dat de evenementen voor iedereen toegankelijk blijven (gratis dus). Dat samen maakt dat een jaarlijks evenement financieel eigenlijk niet meer haalbaar is.

Een tweede reden is de enorme inspanning die de organisatie van een dergelijke grote activiteit vraagt. De voorbereidingen nemen een vol jaar in beslag, zodat er tussen de evenementen door eigenlijk geen rustperiode is voor de organiserende werkgroep. Ook wordt het steeds moeilijker om op en rond de dag zelf voldoende vrijwilligers te vinden voor de verschillende werkzaamheden.

Dit samen heeft SCEG doen besluiten af te zien van het organiseren van Genemusiment 2019.

Dat betekent niet dat er nooit meer iets komt. De werkgroep bezint zich momenteel op een andere, wellicht tweejaarlijkse,vorm en mogelijk ook op een ander tijdstip. Zodra daarover meer duidelijkheid is, zal dat worden bekend gemaakt.