Genemusiment steunt Sint Maarten

Inzamelingsactie na afloop afsluitend concert

Zaterdagavond, na het concert dat verzorgd zal worden door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso zal bij de uitgangen van het Havenplein worden gecollecteerd voor de slachtoffers die de orkaan Irma heeft veroorzaakt op de bovenwindse eilanden. Bezoekers van dit unieke gratis concert wordt gevraagd om een bijdrage die kan helpen om de ergste materiële nood daar te lenigen. Daarmee sluiten de organisatoren aan bij de grote landelijke inzamelingsactie, die op vrijdag 15 september, de dag voor Genemusiment, zal worden gehouden.

Hoewel  het rondkrijgen van de begroting voor Genemusiment een enorme krachtproef was (en nog steeds is) is geen moment overwogen een collecte te organiseren ter bestrijding van de eigen kosten. Genemusiment is een familiefeest voor en door de gehele gemeenschap en behoort in de visie van de werkgroep Genemusiment gratis te zijn. Gelukkig maken de ruime bijdragen van sponsoren dat dat principe ook dit jaar overeind kan blijven.

Maar na een dergelijk prachtig programma, waaraan velen ook belangeloos meewerken, stil te staan bij de ellende van rijksgenoten, getroffen door verschrikkelijk natuurgeweld, is iets van een heel andere orde. Toen Nederland in 1953 werd getroffen door de watersnoodramp, zamelden de inwoners van de ‘overzeese gebiedsdelen’ maar liefst drie miljoen gulden in voor de slachtoffers in Zeeland, wat in die dagen een enorm bedrag was. De werkgroep Genemusiment hoopt op een even ruimhartig gebaar van de kant van de bezoekers van Genemusiment te mogen rekenen. Diegenen, die het afsluitende concert niet kunnen bijwonen kunnen de gehele dag ook een bijdrage kwijt bij de informatiestand van SCEG op het Havenplein.