jamsessie in trek bij muzikanten

Genemuiden barst van het muzikaal talent….

Jamsessie volgeboekt!!!

Een groot aantal plaatselijke muzikanten heeft zich inmiddels aangemeld voor deelname aan de jamsessie die SCEG op zaterdag 13 februari 2016 organiseert in d’Overtoom. En daarbij gaat het niet alleen om popmuzikanten uit de bekende lokale bands (al zijn die ook zeker van de partij) maar ook gospelmuziek zal op het programma staan, terwijl een aantal blazers een verrassende aanvulling op het programma vormt.

Het aantal aanmeldingen is al zodanig groot dat de organisatie zich genoodzaakt ziet een ‘stop’ door te voeren. Aan de ene kant jammer, want dat betekent dat muzikanten, die zich om wat voor reden dan ook nog niet hebben aangemeld, nu teleurgesteld moeten worden. Voor SCEG echter, is toch vooral ook verheugend dat dit evenement lijkt aan te slaan. Van het verloop van de avond hangt het natuurlijk af of dit programma een vervolg gaat krijgen, maar de voortekenen zijn gunstig. Veel hangt natuurlijk ook af van de opkomst van publiek.

SCEG inventariseert op dit moment de muzikale wensen van alle deelnemers. Op basis daarvan zullen combinaties van uitvoerende artiesten worden gevormd en komt een programma tot stand. Zodra daarover meer bekend is, kunt u daarover lezen in de lokale media. Maar houd alvast zaterdagavond 13 februari vrij in uw agenda!