Jouw stem is geld waard! Jij steunt ons toch ook?

Stem op SCEG bij de Rabo Clubkas Campagne

Dit jaar doet SCEG mee aan de Clubkas Campagne van de Rabobank.
De Rabo Clubkas Campagne is er om verenigingen en stichtingen financieel een steuntje in de rug te geven. Het sponsorbedrag is bedoeld om de club te ondersteunen bij de activiteiten die ze ontplooit.

Leden van Rabobank kunnen van 15 t/m 31 maart hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) waaraan zij hun steun willen betuigen. Deze stemmen zijn geld waard. Ieder lid mag 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op dezelfde club.

Alle uitgebrachte stemmen worden geteld en het beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld. De Rabobank IJsseldelta verdeelt dit jaar
€ 100.000,–.

De bijdrage voor SCEG is dus afhankelijke van het aantal stemmen dat uitgebracht wordt op SCEG. Hoe meer stemmen, hoe meer geld wij ontvangen.

Stemmen kan via www.rabobank.nl/ijsseldelta

De stemperiode loopt van donderdag 15 maart tot en met zaterdag 31 maart 2018.

Stichting Cultuur en Educatie Genemuiden (SCEG) organiseert voor een breed publiek activiteiten, van groot –zoals Genemusiment en het streektaalfestival Eikoerei- tot klein(er) zoals een eumpien uut, de jamsessie, theatervoorstellingen, lezingen, reanimatiecursussen en diverse workshops. SCEG bekostigt alles vanuit subsidies en giften. Soms is deelname aan de activiteiten gratis, een andere keer wordt een bijdrage gevraagd.

Met het uitbrengen van uw stem kunt u ervoor zorgen dat het voor ons mogelijk blijft om leuke en educatieve activiteiten te organiseren en draagt u er aan bij dat onder andere Eikoerei gratis toegankelijk blijft.

Dus draagt u SCEG een warm hart toe en bent u lid van de Rabobank IJsseldelta, breng dan uw stem(men) uit op ons!

Bent u nog geen lid, dan kunt u dit als klant van de Rabobank aanvragen via https://www.rabobank.nl/lokale-bank/ijsseldelta/uw-lidmaatschap of bij een van de Rabobank kantoren.