lezing over de Amish in d’Overtoom

Uiterlijk hebben ze, in ieder geval de mannen, wel wat weg van orthodoxe joden. En door hun eenvoudige levenswijze, waarin soberheid de boventoon voert, steken ze scherp af bij andere bewoners van de Verenigde Staten. En in hun opvattingen is geloof vooral iets dat je moet doen.

Geen wonder dan ook dat Jouk Huisman, toen hij op een reis door Amerika kennis maakte met de Amish, geïntrigeerd raakte door deze religieuze groepering. En ook geen wonder dat hij overeenkomsten meende te bespeuren met een levenswijze, zoals hij die kent uit Staphorst. En natuurlijk zijn er ook verschillen; in Staphorst zal je boeren niet meer met een door een paard getrokken kar in het straatbeeld aantreffen. En er zijn ook grote verschillen in geloofsopvatting tussen de ‘doperse’ Amish en Gereformeerde bonders, maar toch…

Voor ieder die geïnteresseerd is in de Amish is de lezing, die Jouk Huisman op maandag 25 september zal verzorgen een must. De toegang is vrij al wordt een vrije gift op prijs gesteld. De avond is een gezamenlijk initiatief van d’Overtoom, GenemuidenActueel en SCEG.

Locatie:           d’Overtoom, Grutto 1-3, 8281 ES  Genemuiden
Aanvang:        20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur
Toegang:         gratis