Eikoerei….. Wat is dat ?

Er zijn nogal wat vooroordelen over die streken waar dialect wordt gesproken. Dialectsprekers spreken gewoon een minderwaardig en onverzorgd soort Nederlands. Nog eentje: dialectsprekers spreken niet alleen slordig, ze zijn ook slordig.

En dan nog een hardnekkig misverstand: dialectsprekers zijn maar een primitief  soort  volkje.  Mis, helemaal mis! In een tijd dat steeds minder mensen nog het  dialect spreken,  lijkt de tijd rijp voor een herwaardering van dit culturele  fenomeen. En dus organiseert  SCEG 1x per twee jaar Genemusiment met de nadruk op de streektaal.

In mei 2013 voor het eerst georganiseerd. Het 2e festival werd gehouden op 19 en 20 september 2014. In 2016 wordt het dialectfeest gehouden in het 3e weekend van september.

eikoerei