nog 3 weken tot Eikoerei…

Over 3 weken is het dan zover:  Eikoerei 2016!

De programmaboekjes voor dit gratis toegankelijke streektaalfestival  op 16 en 17 september a.s. worden nu gedrukt en in week 36 worden ze huis aan huis verspreid in de gemeente Zwartewaterland.
Ook op onze website en via facebook houden we u op de hoogte.