Over SCEG

OVER  SCEG.
In 1984 werd de stichting onder de naam “Cursussen voor Volwassenen” opgericht. Het doel was om verschillende cursussen en workshops aan te bieden in Genemuiden.
sceg
In 2001 is de naam van de stichting veranderd in Stichting Cultuur en Educatie Genemuiden (SCEG). Vanaf die tijd bevat het programma-boekje niet alleen cursussen en workshops, maar ook activiteiten op het gebied van cultuur.
Zo zijn de “Eumpies Uut” ontstaan, kleinschalige optredens met muziek, zang en gesproken woord.
Sinds 2005 organiseren wij het culturele festival “Genemusiment”. En sinds 2013 worden streektaal streektaal en historie centraal gesteld in een festival dat de naam “Eikoerei” heeft meegekregen.
Deze festivals vonden plaats op de 3e zaterdag in september. In eerste instantie naast elkaar, maar sinds 2014 om en om.
Vanaf 2020 worden Genemusiment en Eikoerei omgezet in “Genemuiden Kamerbreed”. Een dag met streektaal, archeologie, muziek, aandacht voor de bovenstem, kinderactiviteiten enz.
HET BESTUUR.
Het bestuur van SCEG is een groep van enthousiaste mensen, die in hun vrije tijd bezig zijn met het samenstellen van een zo gevarieerd mogelijk programma. Op deze site worden de verschillende activiteiten geplaatst die in het nieuwe seizoen zullen worden aangeboden.
Heeft u zin om mee te denken en mee te helpen om een mooi programma te maken en te kunnen aanbieden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!
Het bestuur wordt gevormd door:  Harrie Rietman (voorzitter), Wim van Dalfsen (penningmeester), Helma Mulder (secretaris), Wout Bekendam, Ali Strieker, Sander Brouwer, Marion Verkruijsse, Jannie Bakker, Petra van Dalfsen,  Joukje van Dalfzen en Arjan Timmerman.
HET PROGRAMMA-AANBOD
Voor het actuele aanbod aan cursussen, activiteiten en nieuws kunt u onze website raadplegen en onze facebook-pagina of de lokale media volgen.