Rabobank Clubkasactie: stem op SCEG!

SCEG doet mee aan de Rabobankclubkascampagne

 

SCEG (Stichting Cultuur en Educatie Genemuiden) organiseert workshops, lezingen, culturele- en muzikale evenementen. Dit zowel voor de plaatselijke bevolking alsook voor belangstellenden uit de omgeving

Zij biedt een zo breed mogelijk programma aan, zodat er voor iedereen wat bij is om aan deel te nemen.

Wilt u blijven genieten van deze activiteiten? Stem dan bij de Rabo Clubkasactie op SCEG !!

Iedere Rabobank-rekeninghouder van 12 jaar of ouder kan stemmen.

Zie ons promotiefilmpje van You Tube:

https://www.youtube.com/watch?v=pXlxx1hhWb8