Gevangenenzorg in Nederland

Op vrijdagavond 26 januari organiseert SCEG een avond over gevangenenzorg in Nederland.

Over het verblijf in een Nederlandse gevangenis bestaan veel misverstanden en vooroordelen.

Jaap Visscher bezoekt als vrijwilliger gevangenen en zal deze avond proberen een realistisch beeld te schetsen over het verblijf in een gevangenis en wat dat met de gevangenen, maar óók met hun familie doet. Verder zal hij vertellen over de veelheid aan instanties die zich met gedetineerden bezighoudt en de rol die Gevangenenzorg Nederland daarin speelt: het bezoeken en begeleiden van gevangenen en ex-gevangenen naar een hoopvolle toekomst zonder criminaliteit.
Een en ander zal door middel van een beamerpresentatie, aangevuld met persoonlijke ervaringen en verhalen worden gebracht.

De avond wordt gehouden in de trouwzaal van ’t Olde Staduus en begint om 20.00 uur.

De toegangsprijs bedraagt € 2,50 (inclusief kop koffie/thee met plak cake bij binnenkomst)