SCEG is in beweging! Bestuursleden gezocht

Veel mensen uit (de regio) Genemuiden kennen de SCEG van succesvolle activiteiten als Genemusiment en Eikoerei, maar SCEG biedt meer.
Zo organiseren wij onder andere ook activiteiten als Jamsessie, reisverhalen, workshops, Bokkentocht, Umme de draaitoafel, cabaret, bedrijfsbezoeken en lezingen in het kader van 4-5 mei.
Met dit scala aan activiteiten probeert SCEG een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken. SCEG zit niet vastgeroest aan vaste patronen, maar is altijd in beweging. Wij proberen steeds in te spelen op de behoefte van onze doelgroep, waarbij wij niet schromen om ook enkele in het verleden succesvolle activiteiten te laten vervallen en nieuwe dingen uit te proberen. Onlangs is het nieuwe logo gepresenteerd waarin de vier huidige SCEG pijlers cultuur, evenementen, muziek en workshops en lezingen in pictogrammen terugkomen.

Met twee drukbezochte reisverhalensessies zijn we 2020 voortvarend gestart.
Komende maanden zouden in het teken staan van 75 jaar bevrijding. Helaas waren ook wij door corona genoodzaakt alle evenementen voor de zomervakantie te annuleren. Maar wij gaan natuurlijk wel door met het bedenken en voorbereiden van nieuwe activiteiten voor na deze crisis.
Hopelijk kunnen wij na de vakantie de draad weer oppakken. De eerste grote SCEG-activiteit is dan op zaterdag 19 september, wanneer voor de eerste keer “Genemuiden Kamerbreed” zal worden gehouden. Dit nieuwe evenement is een combinatie van het beste van Genemusiment en Eikoerei op één dag, uiteraard gecentreerd rondom het centrum en de haven.

Om al die mooie dingen te organiseren hebben we een geweldig team met bestuursleden, maar, u raadt het al, wij kunnen nog versterking gebruiken. Dit ook vanwege het vertrek van enkele huidige bestuursleden Gezien de leeftijdsopbouw van het bestuur zijn in het bijzonder 20-ers en 30-ers van harte welkom zich aan te sluiten. U / jij bent van harte welkom om eens een vergadering bij te wonen en sfeer te proeven.

Ook donateurs zijn van harte welkom. U bent al donateur vanaf € 15,00 per jaar en ontvangt dan minimaal 4x per jaar een informatiebulletin per mail.

Zorg voor elkaar, blijf gezond en volg ons via de media en onze website