SCEG zwaait bestuursleden uit

Afscheid van twee oudgedienden…

Dinsdagavond 17 november werd tijdens een bestuursvergadering van SCEG afscheid genomen van Marietje Bergman en Karin Zwolle. Beide dames hebben besloten dat, na een lange periode hun bijdrage te hebben geleverd aan tal van SCEG-activiteiten, nu het moment gekomen is om het stokje over te dragen.
Marietje heeft veertien jaar lang een bestuursfunctie bekleed en is één van de personen die ook aan de wieg van Genemusiment, dat dit jaar haar tienjarig jubileum vierde, heeft gestaan.
Karin verzorgde onder meer de financiële afwikkeling van Genemusiment.
Afscheid Karin Marietje 1

 

De dames werden bij hun afscheid in de bloemetjes gezet. Op een later moment zal nog op een wat informelere manier worden teruggekeken op hun lange periode van inzet voor een bloeiend cultureel en educatief leven in Genemuiden.

 

 


Nu de opvolging nog…

Maar waar mensen terugtreden, vallen gaten. SCEG is nog dringend op zoek naar aanvulling van het bestuur. Het bestuurswerk bestaat voor een deel uit ‘gewoon’ vergaderwerk, maar bestuursleden nemen ook vaak het voortouw bij de organisatie van de cursussen of workshops, die onder de vlag van SCEG worden aangeboden.
Wie interesse heeft in een boeiende, gevarieerde bestuursfunctie kan contact opnemen met de voorzitter van SCEG, Harrie Rietman, tel. 038-3855047, e-mail harrierietman@gmail.com