succesvolle fotografiecursus krijgt een vervolg

15 deelnemers hebben de cursus fotografie, die SCEG in samenwerking met de fotoclub organiseerde, afgesloten. Het enthousiasme was bij eenieder zeer groot, zelfs zo, dat de fotoclub geheel belangeloos een inhaalmoment verzorgd heeft voor de cursisten die een van de reguliere avonden hadden gemist. Dank hiervoor aan de fotoclub!

Gezien de animo -de eerste deelnemers hebben zich al aangemeld-  is besloten om begin 2016 opnieuw een cursus aan te bieden en wel op 9 en 16 februari en 1 en 15 maart. De kosten bedragen € 60,– en de cursuslocatie is ook ditmaal De Rank.
Zie voor meer informatie onder het cursusaanbod op  www.sceg-genemuiden.nl

Opgave en inlichtingen: de heer H. Mateboer, telefoon 06-53419066 of per mail h.mateboer@hotmail.com