vrijwilligers voor Eikoerei gezocht!

Een gratis festival, met zoveel prachtige optredens… Hoe kan dat?

Werkgroep Eikoerei zoekt dringend vrijwilligers!!!

Op 16 en 17 september staat het weer te gebeuren: Eikoerei, het tweedaags streektaalfestival in Genemuiden. Het programma is rond en de komende weken zal uitgebreid uit de doeken worden gedaan wat voor moois er die dagen allemaal te beleven valt. Maar mooi wordt het; met veel muziek, maar ook films en theater. Met aandacht voor geschiedenis, cultuur en archeologie, maar ook  de mogelijkheid om ‘zingend noar de zundag’ te gaan.

Dat is allemaal alleen maar mogelijk dankzij de financiële bijdragen van subsidiënten en sponsoren. En gelukkig zijn die ook dit jaar weer ruimhartig over de brug gekomen.

Maar daarmee ben je er niet; een stapel geld is mooi, onontbeerlijk zelfs, maar daarmee heb je nog niet het gewenste kwaliteitsprogramma. En daarom is een werkgroep al driekwart jaar bezig met de voorbereidingen. Optredens boeken, locaties selecteren, geluid en licht regelen, overleg voeren met horeca, sponsoren werven, publiciteit regelen… Vele honderden vrijwilligersuren zitten nu al in de voorbereiding van Eikoerei en dan moet de piek nog komen!

Met alleen de werkkracht van de werkgroep gaat het die laatste weken, met als hoogtepunt natuurlijk 16 en 17 september, niet meer lukken. Er is dringend behoefte aan menskracht. Mannen en vrouwen die in de periode voor, tijdens en direct na Eikoerei willen helpen met opbouwen en afbreken, met inrichten, met begeleiden van activiteiten. Mensen die mogelijk willen optreden als gastheer of gastvrouw bij een activiteit. Er zijn toezichthouders nodig, niet om politieagent te spelen maar wel om alles zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen.

Hebt u in het verleden ook zo genoten van Eikoerei of Genemusiment? Wilt u ook dat in Genemuiden zo mogelijk elk jaar zo’n prachtig evenement georganiseerd blijft worden? Meldt u dan aan als vrijwilliger voor Eikoerei!

In overleg zal gekeken worden wanneer en bij welke activiteit u het best ingezet kunt worden. Dat hoeft zeker niet te betekenen dat het festival verder aan uw neus voorbij zal gaan. De directe betrokkenheid bij de uitvoering maakt de beleving misschien nog wel mooier.

 

Aanmelden kan bij Sander Brouwer, telefoon 06-53646211 of e-mail s.brouwer28@kpnplanet.nl