Wedstrijdreglement “Dichtn over ’t Diep”

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 september 2016 wordt in Genemuiden weer het streektaalfestival ‘Eikoerei’ gehouden. Daaraan vooraf schrijft de organisator (SCEG), in samenwerking met de Gællemuniger Taelkrink, een dialect-dichtwedstrijd uit, getiteld: ‘Dichtn over ’t Diep’.

‘Het Diep’ is de Genemuider naam voor de rivier het Zwarte Water, zoals die bij Genemuiden langs loopt en iets verderop via het Zwolse Diep uitmondt in het IJsselmeer (vroeger in de Zuiderzee),

 

WEDSTRIJDREGLEMENT  

‘Dichtn over ’t Diep’

 • Om deel te nemen aan de wedstrijd ‘Dichtn over ’t Diep’ dient u een gedicht te schrijven in één van de dialecten uit het Nedersaksisch taalgebied en dit te sturen naar de organisatie van de wedstrijd.
 • ‘Het Diep’ dient een prominente rol te spelen in het gedicht.
 • Het gedicht mag niet eerder zijn gepubliceerd.
 • Elke deelnemer mag slechts één gedicht insturen.
 • Inzendingen dienen uiterlijk 31 juli 2016 in het bezit te zijn van de organisatie.
 • De gedichten kunt u, o.v.v. ‘Dichtn over ’t Diep’ (bij voorkeur per mail) sturen aan bakker-rietman@zonnet.nl of J. Bakker-Rietman, Stuivenbergstraat 5, 8281EJ Genemuiden. Vergeet niet duidelijk uw naam en adres te vermelden.
 • De organisatie stuurt de gedichten zonder ondertekening door naar de jury, die deze anonieme inzendingen beoordeelt.
 • De uitslag van de jury is bindend.
 • De jury bestaat uit:
  • mevrouw dr. Ph. Bloemhoff, medewerker streektaal IJsselacademie
  • mevrouw G. Bartels, oud-medewerker OBD en streektaaldeskundige
  • mevrouw J. v.d. Berg, Neerlandicus
 • De bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking vinden plaats tijdens het streektaalfestival Eikoerei, op 17 september 2016 in Genemuiden. De prijswinnaars worden tevens uitgenodigd het winnende gedicht voor te lezen tijdens het festival.
 • Door deelname aan de wedstrijd geven deelnemers de organisatoren toestemming om tijdens het streektaalfestival de gedichten op enigerlei wijze te tonen dan wel ten gehore te brengen.
 • De eerste prijs bestaat uit een geldbedrag van € 75,–, de tweede prijs is € 50,– en de derde prijs is € 25,–.